Bearbetning

Fleroperationsmaskiner och Arborrverk

Vi klarar att köra många skiftande uppdrag i våra bearbetningsmaskiner.

Vi har allt från manuella svarvar och fräsar till stora fleroperationsmaskiner och arborrverk.

Vi klarar skrymmande jobb. Klarar den mesta bearbetningen själva men har även möjlighet att ta hjälp av kollegor om det behövs.

Arborrverket klarar stora och skrymmande object