Bearbetningsmaskiner

Skärande bearbetning: 

TOS CNC vertikalfräs 

Arborrverk Femac 2*1,6*1,8 BT50 Maxvikt objekt ca 4 ton

Flerop First 30 verktyg portalmaskin 2000* 1000

Flerop Leadwell V40 BT40 30 verktyg L=1000

CNC svarv Mazak Integrex 400Y

Supportsvarv Arbetslängd 2000, spindelhål 91

PELARBORRAR M gängfunktion

KILSPÅRMASKIN

Bandsåg Meba helautomat med programerbar girning, max ca 500*350

BANDSÅG FMB Auto 320mm + 60 / - 45gr

Bandsåg manuell

Klingkap för rör