Maskinpark

Vår maskinpark är väl anpassad för att klara det mesta. Det innebär att ha effektiva maskiner för huvuddelen men att även ha utrustning för att kunna fixa udda uppgifter. Verksamheten och maskinparken kompletteras med kollegor i närheten för bland annat laserskärning, valsning, bearbetning och pulverlack vilket gör att vi kan leverera snabbt. Vi har 6000 kvm produktions- och lagerlokaler. Vår största travers klarar 12,5 ton. Målsättningen är att du klarar dig med en leverantör för hela objektet