Företagsinfo

Blomsterström Industri AB ägs och drivs av Böta Kvarn Gruppen, botakvarn.se. Ett företag med engagerade anställda som ställer upp med sina yrkeskunskaper och erfarenheter. Personalomsättningen är mycket låg vilket ger en bra kontinuitet. Vi drivs av ambitionen att lösa problem och fixa kundens önskemål på bästa sätt.

Vårt mål är att kunna erbjuda helhetslösningar och vara kundens enda leverantör. För att uppnå detta arbetar vi kontinuerligt med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och  rationaliseringar. Detta i kombination med en komplett maskinpark gör oss till en kostnadseffektiv samarbetspartner.